1942

Casablanca
8.6

Casablanca

1942

Casablanca

Ngjarjet zhvillohen në Afrikën e papushtuar gjatë ditëve të para të Luftës së Dytë Botërore: Një Amerikan i mërguar takon ...