1964

A Fistful of Dollars
8.0

A Fistful of Dollars

Një i huaj pasi vjen në qytetin e San Miguel, vret 4 antarë të bandës Brexter dhe menjëherë punësohet nga ...