1976

Taxi Driver
0
Taxi Driver
Një veteran i luftës në Vietnam i cili ka mangësi mendore punon natën si shofer taksie në Nju Jork ku imoraliteti e nxit anën e tij të dhunshme në përpjekje për të shpëtuar një prostitutë adoleshtente.
0 /0
The Message
0
The Message
Deri në shekullin VII fiset arabe jetonin të ndara. Pas lindjes së islamit Muhamedit s.a.v.s (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) i erdhi meleku më i dashur i Allahut, i cili bëri thirrje atij ta udhëheq popullin e Mekës dhe t’iu bëjë me dije që ta adhurojnë vetëm atë, por Muhamedit s.a.v.s ju desh të largohet nga Meka ...
0 /0