1981

Raiders of the Lost Ark
8

Raiders of the Lost Ark

Arkeologu dhe aventurieri Indiana Jones është i punësuar nga qeveria e SHBA për të gjetur arkën e besëlidhjes para nazistëve.